Rens Steintjes

Naam: Rens Steintjes

wethouder, College
r.steintjes@doetinchem.nl
College wethouder Actief sinds 17 mei 2018 Bekijk pagina

Algemeen

Zie www.doetinchem.nl- politiek en organisatie - college van burgemeester en wethouders

Nevenfuncties

Onbezoldigd vanuit functie:

  • plaatsvervangend lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
  • lid regionaal portefeuillehoudersoverleg (Poho) RES
  • voorzitter thematafel mobiliteit en bereikbaarheid
  • lid Stuurgroep ZOOV
  • lid Regionaal Vervoerberaad provincie Gelderland
  • afgevaardigde namens college als aandeelhouder Buurtplein BV
  • lid dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI)

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 17 mei 2018 wethouder, College

2018

  • 02 mrt. 2014 - 28 mrt. 2018 fractievoorzitter, CDA

2014

  • 01 jan. 2005 - 01 mrt. 2014 raadslid, CDA
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens