Jorik Huizinga

College wethouder Actief sinds 17 mei 2018 Bekijk pagina

Algemeen

Zie www.doetinchem.nl - politiek en organisatie - college van burgemeester en wethouders

Nevenfuncties

Betaalde nevenfunctie

 • lid raad van toezicht Stichting Keender

Onbezoldigd vanuit functie:

 • voorzitter algemeen en dagelijks bestuur Laborijn
 • plaatsvervangend voorzitter algemeen en dagelijks bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • aandeelhouder namens college Sportbedrijf Doetinchem BV
 • voorzitter wethoudersoverleg Werk & Inkomen arbeidsmarktregio Achterhoek
 • lid Thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt Achterhoek
 • lid VNG Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie
 • lid Thematafel De Gezondste Regio
 • plaatsvervangend lid algemeen bestuur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)
 • lid bestuur Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)
 • voorzitter Op Overeenstemming Gericht Overleg Onderwijs (OOGO)

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 17 mei 2018 wethouder, College

2018

 • 29 mrt. 2018 - 17 mei 2018 fractievoorzitter, D66
 • 29 mrt. 2018 - 17 mei 2018 raadslid, College
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens