Jorik Huizinga

Naam: Jorik Huizinga

wethouder, College
College wethouder Actief sinds 17 mei 2018 Bekijk pagina

Algemeen

Zie www.doetinchem.nl - politiek en organisatie - college van burgemeester en wethouders

Nevenfuncties

Betaalde nevenfunctie

  • lid raad van toezicht Stichting Keender

Onbetaalde nevenfuncties (vanuit functie als lid college):

  • voorzitter algemeen en dagelijks bestuur Laborijn
  • vicevoorzitter algemeen en dagelijks bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • aandeelhouder namens college Sportbedrijf Doetinchem BV
  • voorzitter wethoudersoverleg Werk & Inkomen arbeidsmarktregio Achterhoek
  • lid Thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt Achterhoek
  • lid VNG Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 17 mei 2018 wethouder, College

2018

  • 29 mrt. 2018 - 17 mei 2018 fractievoorzitter, D66
  • 29 mrt. 2018 - 17 mei 2018 raadslid, College
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens