Ingrid Lambregts

Naam: Ingrid Lambregts

wethouder, College
i.lambregts@doetinchem.nl
College wethouder Bekijk pagina

Algemeen

Zie www.doetinchem.nl - politiek en organisatie - college van burgemeester en wethouders

Nevenfuncties

Onbezoldigd vanuit functie:

  • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regio Achterhoek
  • Lid thematafel Wonen & Vastgoed
  • Lid bestuur Gelders Genootschap
  • Lid VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit

 

Functie historie

Heden

  • Actieve functie wethouder, College

2018

  • 29 mrt. 2018 - 17 mei 2018 fractievoorzitter, CDA
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens