Henk Bulten

Naam: Henk Bulten

wethouder, College
henk.bulten@doetinchem.nl
College wethouder Actief sinds 20 mei 2014 Bekijk pagina

Algemeen

Zie www.doetinchem.nl - politiek en organisatie - college van burgemeester en wethouders

Nevenfuncties

Betaalde nevenfunctie:

 • directeur/eigenaar Bulten Advies

Onbezoldigd vanuit functie:

 • lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
 • afgevaardigde namens het college als aandeelhouder voor Alliander
 • afgevaardigde namens het college als aandeelhouder voor Vitens
 • Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Portefeuillehoudersoverleg (Poho) Vrijetijdseconomie
 • lid Thematafel Circulaire Economie en Energietransitie
 • lid regionaal portefeuillehoudersoverleg (Poho) Vrijetijdseconomie
 • lid regionaal portefeuillehoudersoverleg (Poho) Financiën
 • voorzitter Stichting Beheer Gelden Routebureau Achterhoek
 • penningmeester bestuur stichting Achterhoek Toerisme (stAT)
 • afgevaardigde namens het college als aandeelhouder voor Leisurelands

 

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 20 mei 2014 wethouder, College

2018

 • 29 mrt. 2018 - 17 mei 2018 fractievoorzitter, ChristenUnie-SGP

2014

 • 11 mrt. 2010 - 19 mei 2014 raadslid, College
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens