Hans Dales

Naam: Hans Dales

wethouder, College
h.dales@doetinchem.nl
College wethouder Actief sinds 23 aug. 2021 Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

Onbezoldigd vanuit functie:

  • lid regionaal portefeuillehoudersoverleg (Poho) Sociaal
  • lid Thematafel Smart Werken & Innovatie
  • lid Stuurgroep West-Achterhoek (bedrijventerreinen)
  • lid Economisch Overleg Doetinchem (EOD)
  • Veilig Thuis Noord Oost-Gelderland
  • voorzitter algemeen bestuur en dagelijks bestuur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)
  • plaatsvervangend lid algemeen bestuur Laborijn
  • lid bestuur Binnenstadbedrijf
  • aandeelhouder namens college BUHA BV

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 23 aug. 2021 wethouder, College
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens