Artikel 38 vragen

Elk raadslid kan schriftelijke vragen stellen aan de burgemeester en de wethouders. Voor deze vragen geldt een aparte werkwijze. Deze werkwijze staat in artikel 38 van het Reglement van orde van de gemeenteraad. Het college moet deze vragen binnen 30 dagen beantwoorden of in de eerstvolgende raadsvergadering.

Zoeken naar Artikel 38 vragen
of

Gevonden documenten (0)

Er zijn geen documenten gevonden