Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Bestuurlijke informatie van de gemeente Doetinchem

In het bestuurlijk informatiesysteem (bis) vindt u informatie over de besluitvorming van het gemeentebestuur:

  • agenda's van raadsvergaderingen
  • verslagen van deze vergaderingen
  • besluiten van de gemeenteraad
  • besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders