Nieuwe kinderraad Doetinchem

Gepubliceerd op: 12 oktober 2023 17:10

Kinderraad 2023-2024
De kinderraad 2023-2024
Sinds 4 oktober heeft gemeente Doetinchem weer een nieuwe kindergemeenteraad. Burgemeester Boumans en kinderburgemeester Freek Belterman installeerden 15 Doetinchemse leerlingen als kinderraadslid.

De gemeenteraad vindt dat kinderen hun stem moeten laten horen. Zij hebben het recht om mee te doen. En gehoord te worden over zaken die invloed hebben op hun leven. Dit staat in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. 

Hoe wordt de gemeente nog leuker voor kinderen? 

De kinderraadsleden bespreken onderwerpen die zij van belang vinden voor kinderen. Zij maken van hun idee een motie en presenteren deze aan de gemeenteraad. Afgelopen schooljaar organiseerde de kinderraad activiteiten tegen pesten. In 2022 bedachten ze een Zwerfafval Challenge. Het jaar ervoor kwam er een speeltoestel voor kinderen met en zonder een beperking. 

De gemeenteraad is benieuwd naar de ideeën van de nieuwe kinderraad.