Invloed uitoefenen

Er staat een onderwerp op de raadsagenda en jij vindt er wat van (inspreken).
Je wilt dat de gemeenteraad iets doet voor jouw wijk of buurt (brief aan de raad).
Jij hebt een idee voor jouw buurt, wijk of voor de hele gemeente (burgerinitiatief).
Je wilt wat bespreken met een raadslid. Of je wilt zelf politiek actief worden (direct contact).

Hier lees je hoe je invloed kunt hebben op besluiten van de gemeenteraad.

Direct contact met een raadslid
Onze raadsleden komen graag met je in contact. Je kunt raadsleden bellen, e-mailen of bezoeken. Op deze manier kun je aandacht vragen voor een onderwerp dat dat jij belangrijk vindt.

Alle contactgegevens staan op https://besluitvorming.doetinchem.nl/raad-en-college/

Stuur een brief naar de gemeenteraad (of een e-mail)
Richt je brief aan de gemeenteraad van Doetinchem en stuur hem naar griffie@doetinchem.nl of Postbus 9020, 7001 HA Doetinchem.

De brief mag overal over gaan. Het is handig als het over een onderwerp gaat waar de raad wat aan kan doen. Of misschien wil je alleen dat raadsleden aandacht hebben voor een onderwerp. 

Wat doen we met jouw brief?
De brief komt op de lijst van ingekomen brieven. Deze lijst staat elke maand op de agenda van de gemeenteraad. We maken jouw naam en (e-mail)adres eerst onzichtbaar.

De gemeenteraad besluit wat er met de brief moet gebeuren.
Er zijn drie mogelijkheden:
- De raad neemt kennis van de brief.
Je ontvangt geen officieel antwoord op jouw brief.
- De brief moet een antwoord krijgen.
Je ontvangt een officieel antwoord op jouw brief.
- De raad moet een besluit nemen over de brief.
De brief gaat over een onderwerp waar de gemeenteraad een besluit over moet nemen. Bijvoorbeeld over een bestemmingsplan. Pas na het raadsbesluit ontvang je officieel antwoord op jouw brief.

Inspreken in een vergadering van de raad
In Doetinchem mag je inspreken tijdens een vergadering.
Dat betekent dat je aan de raadsleden kunt vertellen wat jouw mening is.
Over een raadsvoorstel. Of waarom je een zienswijze hebt ingediend over een bestemmingsplan bij jou in de buurt.

Als je inspreekt, heb je alle aandacht van de raadsleden. Zij kunnen ook vragen aan jou stellen. Zo kom je in gesprek met raadsleden. En kun je invloed hebben op een besluit van de gemeenteraad.

Inspreken doe je tijdens de beeldvormende raad.

Er zijn een paar regels voor het inspreken:
- Inspreken kan alleen over een onderwerp dat op de agenda staat.
Staat jouw onderwerp niet op de agenda? Neem dan contact op met de griffie om te overleggen wat mogelijk is.
- Je hebt 5 minuten om, zonder onderbrekingen, je verhaal te vertellen.
- De vergaderingen van de raad zijn openbaar. Ze zijn live te volgen via internet.
Je komt als inspreker herkenbaar in beeld. We kunnen de beelden niet achteraf verwijden. Namen van insprekers staan op de conclusielijst.
Wil je niet in beeld komen? Neem dan contact op met de griffie om te overleggen wat mogelijk is.
- We vinden het fijn als je je vooraf aanmeldt bij griffie@doetinchem.nl.

Een paar tips:
- Bereid het inspreken goed voor. Zorg voor een duidelijke boodschap.
- Hou je aan de 5 minuten.
- Je mag informatie uitdelen aan de raad. Bijvoorbeeld een foto, een plattegrond of een tekening. Of jouw hele tekst. Neem genoeg exemplaren mee (20).

Burgerinitiatief – een voorstel op de agenda plaatsen
Heb je als inwoner een idee voor Doetinchem, Wehl en Gaanderen? Met een burgerinitiatief komt jouw idee op de agenda van de gemeenteraad.

Je kunt een idee uitwerken tot een plan: het burgerinitiatief. De gemeenteraad bekijkt of het plan voldoet aan de voorwaarden. Daarna kijkt de gemeenteraad naar de inhoud van dat plan. De raad kan het burgerinitiatief wel of niet overnemen.

Is een burgerinitiatief de beste manier om jouw idee uit te voeren?
- Bespreek jouw idee eerst met de wijkregisseur van jouw wijk/buurt. Er zijn veel initiatieven om een buurt of wijk zo prettig mogelijk te maken en te houden.
De wijkregisseur geeft je graag advies.
- Bespreek jouw idee met de raadsgriffier. De griffier werkt voor de gemeenteraad. Hij kan je adviseren of het idee – het burgerinitiatief – haalbaar is.

Wat moet je doen:
1. Je hebt een plan nodig en een ondersteuningsverklaring. Hierin staan de namen, adressen en handtekeningen van inwoners die het burgerinitiatief ondersteunen.
a. 5 handtekeningen als het gaat om jouw straat of directe woonomgeving
b. 15 handtekeningen als het gaat om jouw wijk of dorp;
c. 50 handtekeningen als het gaat om de hele gemeente.

Geef in het plan duidelijk aan wat de raad moet besluiten en wat het ongeveer gaat kosten.

2. Je stuurt het burgerinitiatief met de ondersteuningsverklaring naar de gemeenteraad: griffie@doetinchem.nl of Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem.

En dan?
De griffier kijkt of het burgerinitiatief voldoet aan de voorwaarden. Daarna zorgt hij ervoor dat het burgerinitiatief op de agenda komt van de gemeenteraad.
De gemeenteraad moet binnen vier maanden een besluit nemen over het burgerinitiatief.

Wat kan niet als burgerinitiatief?
• Een vraag over gemeentelijk beleid.
• Een klacht, subsidieverzoek of bezwaarschrift.
• Een verzoek om subsidie.
• Het plan mag niet gaan over een onderwerp waarover de raad niet mag besluiten. Of waar de gemeenteraad kort geleden een besluit over genomen heeft.

De raadsvergadering bijwonen
Je bent van harte welkom bij de vergaderingen van de gemeenteraad.

De raad vergadert elke donderdagavond in het stadhuis. Er zijn voldoende zitplaatsen voor bezoekers. Er is vrije in- en uitloop.

Je kunt de vergaderingen ook live via internet volgen. En achteraf terugkijken.