Het presidium

Het dagelijks bestuur van de gemeenteraad is het presidium.

Het presidium bestaat uit alle fractievoorzitters. De burgemeester is de voorzitter
van de gemeenteraad en ook van het presidium. De ambtelijk adviseur en secretaris van het presidium is de griffier.

Werkzaamheden van het presidium zijn bijvoorbeeld:
Voorbereiden van de conceptagenda van de gemeenteraad.
Werkafspraken over spreektijd tijdens de vergadering.
Het vaststellen van het vergaderschema van de gemeenteraad.