De rekenkamer

Elke gemeente moet een rekenkamer hebben. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid. Wat gebeurt er, wat kost dat en wat levert het op? En: hoe kan het beter. 

De rekenkamer is onafhankelijk; ze bepaalt zelf waar ze onderzoek naar doet. De gemeenteraad of inwoners kunnen wel suggesties doen voor een onderzoek. 

Na afloop van een onderzoek komt er meestal een rapport uit. Hierin staan conclusies en aanbevelingen voor hoe het beter kan. Dat rapport stuurt de rekenkamer naar de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit wat er met de uitkomsten van een onderzoek moet gebeuren.

De gemeenteraad benoemt de leden van de rekenkamer. De leden van de rekenkamer zijn onafhankelijk. Het zijn geen raadsleden en ze zijn niet in dienst bij  de gemeente Doetinchem.   

Samenstelling rekenkamer

De rekenkamer in Doetinchem bestaat uit drie leden: 
• Steven Dijk, voorzitter
• Marleen Vriezen, lid
• Arend Kloosterman, lid

Contact
Wil je in contact komen met de rekenkamer of heb je een idee voor een onderzoek? Stuur dan een e-mail naar rekenkamer@doetinchem.nl.