De rekenkamer

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie van de gemeenteraad.
Zij onderzoekt of het gemeentebestuur zijn werk efficiënt, effectief en volgens de wet doet. De commissie bepaalt zelf welke onderzoeken ze doet. De gemeenteraad of inwoners van Doetinchem kunnen suggesties doen voor onderzoek naar een bepaald onderwerp. De rekenkamercommissie legt haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen in openbare rapporten vast. Zij biedt elk rapport aan de gemeenteraad aan.

Samenstelling rekenkamer
De rekenkamer bestaat uit:
• Steven Dijk, voorzitter
• Christel Welling, lid
• Arend Kloosterman, lid

Contact
Wil je in contact komen met de rekenkamer of heb je een idee voor een onderzoek? Stuur dan een e-mail naar rekenkamer@doetinchem.nl.