De griffie ondersteunt de gemeenteraad, individuele raadsleden en de burgemeester (in zijn rol als voorzitter van de raad).

De griffie van de gemeente Doetinchem bestaat uit:

Rob Janssens - griffier
Marta Schennink – plaatsvervangend griffier / commissiegriffier
Erna Radstaak – commissiegriffier
Astrid Jansen – griffiemedewerker

De griffie ondersteunt de gemeenteraad, de raadsvergaderingen en de vergaderstukken. Daarnaast adviseert de griffie de gemeenteraad vanuit een onafhankelijke positie.

Maar ook voor de inwoners van de gemeente Doetinchem staat de griffie klaar!
Wil je in contact komen met de gemeenteraad of (een van de) raadsleden, dan kan de griffie dit voor je regelen.
Zij zorgen dat alle vragen op de goede plek komen.

De griffie is bereikbaar via griffie@doetinchem.nl.