De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente.

De Doetinchemse raad bestaat uit 31 raadsleden en wordt rechtstreeks door de inwoners gekozen. De leden van de raad zijn verdeeld over 12 fracties. De burgemeester is de voorzitter van de raad. De 12 fracties zijn:

 • CDA (5 zetels)
 • PvdA (4 zetels)
 • VVD (4 zetels)
 • PvLM (3 zetels)
 • GBD (3 zetels)
 • D66 (3 zetels)
 • SP (3 zetels)
 • GroenLinks (2 zetels)
 • LBD (1 zetel)
 • CU/SGP (1 zetel)
 • FvD (1 zetel)
 • Fractie Van den Dikkenberg (1 zetel)

De gemeenteraad heeft drie hoofdtaken:

• Bepalen van de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid;
• Controleren van het college van burgemeester en wethouders;
• Optreden als volksvertegenwoordiging.