VergaderingVergadering van informatieve raadsbijeenkomst
Datum: 08-06-2022 19:30 uur


Raadzaal
0
0
Algemene bijlage
Programma informatieve raad 8 juni 2022 (pdf, 75,82 KB)
Jaarstukken gD 2021 (pdf, 1,94 MB)
Jaarrekening gD 2021 in één oogopslag (pdf, 107,39 KB)
Bijlage 1 Boekwerk 1e bestuurlijke monitor 2022 (pdf, 410,24 KB)
Bijlage 2 Kostendekkingsplan GRP 2022-2026 (pdf, 165,11 KB)
Bijlage 1 Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties 2022 (pdf, 15,67 MB)
Bijlage 2 MPO, Stand van zaken projecten (pdf, 16,17 MB)
2022 Geamendeerde begroting gD (pdf, 2,36 MB)