VergaderingVergadering van gemeenteraad
Datum: 26-01-2023 19:30 uur
Voorzitter: M. Boumans, burgemeester
Griffier: R. Janssens


Raadzaal
0
0
2
0
24
15
3
Algemene bijlage
agenda-voor-de-raadsvergadering-van-26-januari-2023 (pdf, 39,49 KB)
Besluitenlijst raadsvergadering 26 januari 2023 (pdf, 101,74 KB)
Bijlage bij besluitenlijst raadsvergadering 26 januari 2023 (pdf, 50,20 KB)