VergaderingVergadering van gemeenteraad
Datum: 24-11-2022 19:30 uur
Voorzitter: M. Boumans, burgemeester
Griffier: R. Janssens


Raadzaal
0
4
0
24
2
3
6
26
4
5
20
21
2
0
2
2
1
2
1
Algemene bijlage
agenda-voor-de-raadsvergadering-van-24-november-2022 (pdf, 104,27 KB)
afhandeling-toezeggingen-beeldvormende-raad-17 november,-voor-raadsvergadering-24-november-2022 (pdf, 99,38 KB)
Besluitenlijst raadsvergadering 24 november 2022 (pdf, 157,99 KB)
Bijlage bij besluitenlijst raadsvergadering 24 november 2022 (pdf, 49,78 KB)