VergaderingVergadering van gemeenteraad
Datum: 25-02-2021 19:30:00 uur


Videovergadering 1 (Pexip)
0
2
1
4
4
2
5
8
6
8
13
Algemene bijlage
Agenda voor de raadsvergadering van 25 februari 2021 (pdf, 99.67 KB)
Afhandeling toezeggingen uit beeldvormende raad van 11 februari 2021 (pdf, 105.56 KB)
Besluitenlijst raadsvergadering 25 februari 2021 (pdf, 140.57 KB)
Bijlage bij besluitenlijst raadsvergadering 25 februari 2021 (pdf, 57.25 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage.