VergaderingVergadering van gemeenteraad
Datum: 24-06-2021 19:30 uur


Videovergadering 1 (Pexip)
0
2
0
2
30
5
7
6
6
2
2
3
Algemene bijlage
Agenda voor de raadsvergadering van 24 juni 2021 (pdf, 98,95 KB)
Beantwoording vraag VVD over regionaal windturbinepark (pdf, 162,23 KB)
Besluitenlijst raadsvergadering 24 juni 2021 (pdf, 153,18 KB)
Bijlage bij besluitenlijst raadsvergadering 24 juni 2021 (pdf, 58,03 KB)