VergaderingVergadering van gemeenteraad
Datum: 15-07-2021 19:00 uur


Raadzaal
0
2
0
11
0
2
11
8
5
4
33
0
3
0
0
2
Algemene bijlage
Agenda voor de raadsvergadering van 15 juli 2021 (pdf, 108.16 KB)
Afhandeling toezeggingen uit beeldvormende raad van 30 juni en 1 juli 2021 (pdf, 122.74 KB)
Besluitenlijst raadsvergadering 15 juli 2021 (pdf, 218.55 KB)
Bijlage bij besluitenlijst raadsvergadering 15 juli 2021 (pdf, 58.35 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage.