VergaderingVergadering van gemeenteraad
Datum: 29-10-2020 19:30 uur


Videovergadering 1 (Pexip)
0
2
0
20
2
1
3
21
6
1
0
1
2
1
Algemene bijlage
Agenda voor de raadsvergadering van 29 oktober 2020 (pdf, 100,41 KB)
Afhandeling toezeggingen uit beeldvormende raad van 15 oktober 2020 (pdf, 65,50 KB)
Besluitenlijst raadsvergadering 29 oktober 2020 (pdf, 177,89 KB)
Bijlage bij besluitenlijst raadsvergadering 29 oktober 2020 (pdf, 57,55 KB)