VergaderingVergadering van gemeenteraad
Datum: 23-04-2020 19:30 uur


Videovergadering 1 (Pexip)
0
7
0
5
2
7
5
44
2
Algemene bijlage
Agenda voor de raadsvergadering van 23 april 2020 (pdf, 91.47 KB)
Besluitenlijst raadsvergadering 23 april 2020 (pdf, 149.22 KB)
Bijlage bij besluitenlijst raadsvergadering 23 april 2020 (pdf, 58.04 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage.