VergaderingVergadering van gemeenteraad
Datum: 17-12-2015 19:30 uur


Raadzaal
0
1
2
3
1
10
2
2
12
3
12
6
9
10
3
2
2
4
7
7
4
6
2
4
2
23
4
2
2
0
Algemene bijlage
Afhandeling toezeggingen beeldvormende raad 03-12-15 voor raad 17-12-2015 (pdf, 49.59 KB)
Gewijzigde agenda voor de raadsvergadering van 17 december 2015 (pdf, 84.27 KB)
Ordevoorstel raadsvergadering 17 december 2015 (verworpen) (pdf, 259.66 KB)
Besluitenlijst raadsvergadering 17 december 2015 (pdf, 2.37 MB)
Bijlage bij besluitenlijst raadsvergadering 17 december 2015 (pdf, 179.42 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage.