VergaderingVergadering van gemeenteraad
Datum: 27-11-2014 19:30 uur


Raadzaal
2
4
0
5
3
2
33
11
2
2
1
1
Algemene bijlage
Afhandeling van toezeggingen uit de beeldvormende raad d.d. 13-11-14 (pdf, 61.75 KB)
Agenda voor de raadsvergadering van 27 november 2014 (pdf, 94.54 KB)
Besluitenlijst raadsvergadering 27 november 2014 (pdf, 137.03 KB)
Bijlage bij besluitenlijst raadsvergadering 27 november 2014 (pdf, 163.64 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage.