VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 22-12-2022 19:30 uur
Voorzitter: M. Boumans, burgemeester
Griffier: R. Janssens