Rens Steintjes

Rens Steintjes

Onbetaalde nevenfuncties:

  • Voorzitter thematafel mobiliteit en bereikbaarheid
  • Stuurgroep ZOOV
  • Regionaal Vervoerberaad provincie Gelderland
  • afgevaardigde namens college als aandeelhouder Buurtplein BV
  • Stuurgroep Achterhoek in Beweging (AiB) (Poho Sport)
  • lid Dagelijks Bestuur van het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI)