Pieter Herngreen

Pieter Herngreen

Foto van Pieter Herngreen

Contact informatie

E-mailadres:
hernjag@gmail.com
Logo van D66
Fractie: D66 Periode: van: 17 mei 2018 tot: Website: doetinchem.d66.nl/ Functie: fractievoorzitter

Telefoonnummer (06) 53 68 28 47

In de jaren dat ik in Doetinchem woon, heb ik de gemeente leren kennen als een woonplaats waar het goed toeven is. Als centrumgemeente heeft ze een belangrijke positie in de Achterhoek, waar veel kansen liggen voor wie het zien wil. Als raadslid wil ik mijn bijdrage leveren aan de versterking daarvan.

Doetinchem staat de komende jaren voor vele uitdagingen: de ontwikkeling van de binnenstad, de sociaal-economische toekomst van de stad en de regio, de taken op het gebied van zorg en opvang, en de samenwerking in onze regio. Het college van B&W moet in de aanpak hiervan het voortouw nemen en de regie voeren. Minstens zo belangrijk is daarbij de sturende en beleidsbepalende rol van de gemeenteraad die de kaders stelt en het bestuur controleert. De sociaal-liberale visie van D66 op maatschappij en samenleving en de rol van de overheid daarin is voor mij een belangrijk richtsnoer.

Voordat ik begin jaren ’90 naar Venlo verhuisde, was ik actief in de Warmondse politiek. In Limburg-Noord was ik als directeur GGD sterk verbonden met het gemeentelijke beleid op het gebied van volksgezondheid en zorg. En gaf er mede vorm aan. Daar heb ik ervaren hoe belangrijk samenwerking tussen gemeenten in een regio is, en tegelijk hoezeer begrijpelijke gevoeligheden die samenwerking kunnen verhinderen. Tegen deze achtergrond richt ik mij in het bijzonder op het beleid in het sociaal domein en op de openbare orde en veiligheid.

Als D66-ers koesteren we de gedachte dat mensen zo veel mogelijk in staat moeten zijn zelf hun leven vorm te geven. In een rechtvaardige samenleving kan dat niet zonder aandacht en actieve zorg voor diegenen die dat minder goed afgaat.