Maureen Sluiter

Maureen Sluiter

Onbetaalde nevenfuncties:

  • portefeuillehoudersoverleg (Poho) Sociaal
  • Stuurgroep West-Achterhoek (bedrijventerreinen)
  • Economisch Overleg Doetinchem (EOD)
  • Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)
  • Op Overeenstemming Gericht Onderwijs (OOGO)
  • Achterhoek VO
  • voorzitter algemeen en dagelijks bestuur Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers (ECAL)
  • afgevaardigde naar aandeelhoudersvergadering Amphion NV
  • Veilig Thuis Noord Oost-Gelderland
  • Thematafel Smart Werken & Innovatie