Mark Boumans

Mark Boumans

Bezoldigd:

 • voorzitter raad van toezicht Zorggroep Sint Maarten, Denekamp
 • vicevoorzitter raad van toezicht Kenniscentrum Sport en Bewegen, Ede
 • lid Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming, Den Haag
 • examinator Bestuursacademie (NCOI), Utrecht

Onbezoldigd vanuit functie:

 • voorzitter Regio Achterhoek
 • voorzitter bestuur Stichting Doetinchems Fonds Gemeentespaarbank
 • voorzitter bestuur Stichting Vromen Gravelijn
 • lid dagelijks en algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
 • lid dagelijks bestuur politie Oost-Nederland
 • lid Bestuurscollege Oost-Nederland
 • lid algemeen bestuur en Euregioraad EUREGIO
 • lid Euregioraad Euregio Rijn-Waal
 • lid College van Dienstverleningszaken (VNG)
 • lid dagelijks bestuur M50 (platform middelgrote gemeenten)
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Ludgerkring
 • lid Gilderaad Schutterij St. Hubertus
 • lid Taskforce Inkoop & Aanbesteden (VNG)
 • ambassadeur Swim to fight Cancer 0314
 • ambassadeur Stichting Present Achterhoek
 • lid bestuur Stichting Erfgoed Landfort

Overige onbezoldigde nevenfuncties:

 • lid adviesraad master recht en bestuur, Rijksuniversiteit Groningen
 • voorzitter Raad van Toezicht Phion, orkest van Gelderland en Overijssel