Marcella Heerenveen

Marcella Heerenveen

Dienstverband:

  • Leerkrachtondersteuner bij Stichting IJsselgraaf / OBS De Huet

Onbetaalde nevenfunctie:

  • EUREGIO (plv. vertegenwoordiger vanuit de gemeenteraad)
  • lid Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Doetinchem