Jorik Huizinga

Jorik Huizinga

Betaalde nevenfunctie

  • lid raad van toezicht Stichting Keender

Onbetaalde nevenfuncties (vanuit functie als lid college):

  • voorzitter algemeen en dagelijks bestuur Laborijn
  • vicevoorzitter algemeen en dagelijks bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • aandeelhouder namens college Sportbedrijf Doetinchem BV
  • voorzitter wethoudersoverleg Werk & Inkomen arbeidsmarktregio Achterhoek
  • lid Thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt Achterhoek
  • lid VNG Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie