Jorik Huizinga

Jorik Huizinga

Onbetaalde nevenfuncties (vanuit functie als lid college):

  • lid algemeen en dagelijks bestuur Laborijn
  • lid algemeen en dagelijks bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • afgevaardigde namens college naar aandeelhoudersvergadering Sportcentrum Rozengaarde BV en Skyzone BV