Ingrid Lambregts

Ingrid Lambregts

Onbetaalde nevenfuncties:

  • Lid Lokale Actie Groep (LAG-lid) LEADER Achterhoek
  • RS4-overleg provincie Gelderland (vier regionale steden) (Tiel, Harderwijk, Doetinchem, Zutphen)
  • Lid bestuur Binnenstadbedrijf
  • Eerste plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regio Achterhoek
  • Lid thematafel Wonen & Vastgoed
  • Lid bestuur Gelders Genootschap
  • Lid VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit