Henk Bulten

Henk Bulten

Dienstverband:

  • bedrijfsleiding bij Jansen Terborg Installatie

Onbetaalde nevenfuncties vanuit functie:

  • afgevaardigde namens het college als aandeelhouder voor Alliander
  • afgevaardigde namens het college als aandeelhouder voor Vitens
  • Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
  • Portefeuillehoudersoverleg (Poho) Vrijetijdseconomie
  • voorzitter Stichting Beheer Gelden Routebureau Achterhoek
  • penningmeester bestuur stichting Achterhoek Toerisme (stAT)
  • voorzitter dagelijks bestuur Recreatieschap Achterhoek Liemers (RAL)