Hans Dales

Hans Dales

Betaalde nevenfuncties:

 • Mede-eigenaar van Hans Dales Radiateuren Service VOF
 • Mede-eigenaar van Hans Dales Radiateuren Service Holding BV


Onbetaalde nevenfuncties (vanuit functie als lid college):

 • Regionaal portefeuillehoudersoverleg (Poho) Sociaal
 • Thematafel Smart Werken & Innovatie
 • Stuurgroep West-Achterhoek (bedrijventerreinen)
 • Economisch Overleg Doetinchem (EOD)
 • Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)
 • Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) Onderwijs
 • Achterhoek VO
 • Veilig Thuis Noord Oost-Gelderland
 • Algemeen bestuur Amphion (Cultuurbedrijf)
 • Algemeen bestuur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)