Frans Langeveld

Frans Langeveld

Onbetaalde nevenfuncties:

  • lid portefeuillehoudersoverleg (Poho) Sociaal
  • lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
  • lid algemeen bestuur Laborijn
  • lid Raad van Commissarissen Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM Holding BV)
  • afgevaardigde namens het college als aandeelhouder BUHA BV
  • lid thematafels Achterhoek Board 'de gezondste regio' en 'circulaire economie en duurzame energietransitie'