Raadsavond over integraal zorgakkoord Achterhoek

  • 30 oktober 2023 19:00 tot 21:00
  • locatie: De Steck
Direct opslaan in uw agenda

Aanmelden graag via r.valkeman@sociaaldomeinachterhoek.nl 

Graag aangeven of je fysiek of digitaal wilt deelnemen. De link wordt in de week voor de vergdering rondgestuurd aan de deelnemers.