Digitale toelichting Begroting 2024 Regio Achterhoek

  • 16 mei 2023 19:00 tot 20:00
  • locatie: digitaal via Teams
Direct opslaan in uw agenda

Graag licht portefeuillehouder Otwin van Dijk de begroting 2024 van Regio Achterhoek toe in een digitale sessie.
Hij zal daarbij ook kort stilstaan bij de jaarstukken 2022.
De stukken volgen.

Voor het bijwonen van deze sessie gebuikt u de link:

Microsoft Teams-vergadering

Neem deel vanaf uw computer, mobiele app of apparaat voor vergaderruimte

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Vergadering-id: 375 542 922 257
Wachtwoordcode: 4Xmfe5