Artikel 39 vragen

Artikel 39 van het Reglement van orde van de gemeenteraad geeft raadsleden het recht om inlichtingen te vragen over een onderwerp. Hiervoor geldt een aparte werkwijze. Het college kan deze inlichtingen schriftelijk of mondeling in een raadsvergadering geven. 

Overzicht artikel 39 vragen

ga direct naar de resultaten
Zoeken naar artikel 39 vragen
of