Artikel 38 vragen

Elk raadslid kan schriftelijke vragen stellen aan de burgemeester en de wethouders. Voor deze vragen geldt een aparte werkwijze. Deze werkwijze staat in artikel 38 van het Reglement van orde van de gemeenteraad. Het college moet deze vragen binnen 30 dagen beantwoorden of in de eerstvolgende raadsvergadering.

Overzicht artikel 38 vragen

ga direct naar de resultaten
Zoeken naar artikel 38 vragen
of